Fälla träd på rätt sätt

Fälla träd på rätt sätt

Även om vi är för att spara och ta hand om naturen så behöver man ibland fälla träd.

Trädfällning kungsbacka

På en camping i Kungsbacka blev de tvungna att ta ner en hel del skog för att kunna utöka sin camping och förbättra framkomligheten för bilburna besökare.

Campingen hade sett ett stort ökat intresse så de önskade utöka från att endast erbjuda campingplatser för tält och små bilar till att även kunna erbjuda platser för husbilar samt bygga några fler campingstugor.

För att genomföra detta behövde de planera hur vägar, el, vatten med mera skulle dras för att på bästa sätt nyttja naturen men även kunna erbjuda en bra tillgänglighet och service till besökarna.

Man kom fram till att ungefär 30 träd var tvungna att fällas för att genomföra de önskade planerna. För att inte riskera något så tog man in professionella trädfällare som såg till att inga skador uppstod. De kunde även se till att alla träd togs tillvara på och inget gick till spillo.

Återbruk av träden

För att visa att man är naturvänner tog campingen till vara på alla träd som fälldes under utökningen av campingen. Träden användes bland annat till grillplatser och en skogslekpark med utegym. Det blev inte bara uppskattat av besökarna att campingen kunde visa på att de tagit vara på alla träd utan det blev även en ekonomisk besparing för campingen då de slapp köpa in till exempel en del saker till lekparken, utegymmet och bänkar.

Exempel på enkla saker som är gjorda av de fällda träden:

  • En balansbana av stockar i olika höjd som barn eller vuxna kan träna på att hoppa emellan.
  • Stockar liggandes på en ställning där man träna armar, köra benböj eller bänkpress.
  • Stockar på marken för att köra marklyft. 
  • Stock för balansgång
  • Sittplatser
  • Barken har använts på marken i både lekpark och gym för att göra det lite mjukare att ramla.

Det här är några av alla de saker som träden som fälldes omvandlades till. Dessa krävde inte särskilt mycket omarbetning för att kunna användas i sitt syfte.

Vi hoppas att detta kan inspirera er att ta vara på naturen även om man behöver ta ner träd eller annan förändring i naturen.